Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl


34th European Safety and Reliability Conference - ESREL 2024
Strona konferencji: https://esrel2024.com


Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności uzyskało status organizacji pożytku publicznego OPP 09.02.2005 roku i wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000085977. PTBN znajduje się w bazie portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Przejdź do strony bazy.ngo.pl >>

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe PTBN w ramach możliwości przekazania 1,5% podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Konto bankowe (wpłaty w PLN):
Bank PKO BP  
Nr rachunku:
18 1020 1912 0000 9102 0210 8298
Bank Swift Code: BPKOPLPW
 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.