Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl


14th Summer Safety & Reliability Seminar – SSARS 2020
W dniach 26–30 września 2020 roku, po raz czternasty, odbędzie się międzynarodowa konferencja/seminarium Summer Safety & Reliability Seminar – SSARS 2020, której organizatorami są Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności oraz Uniwersytet Morski w Gdyni.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowe wyniki metodologiczne oraz ich zastosowania, ukierunkowane na sprostanie nowym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności systemów złożonych oraz infrastruktur krytycznych.

Pliki do pobrania:
First Announcement || Contribution Template || Registration Form


Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności uzyskało status organizacji pożytku publicznego OPP 09.02.2005 roku i wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000085977.

PTBN znajduje się w bazie portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Przejdź do strony bazy.ngo.pl >>

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe PTBN w ramach możliwości przekazania 1% podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Konto bankowe:
BANK PEKAO SA I O/GDAŃSK 1 F/GDYNIA  
81-591 Gdynia ul. Nowowiczlinska 35
Nr rachunku:
PL 74 1240 1242 1111 0010 0478 3160
Bank Swift Code: PKOPPLPW
 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.