Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.plPolskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności uzyskało status organizacji pożytku publicznego OPP 09.02.2005 roku i wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000085977.

PTBN znajduje się w bazie portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Przejdź do strony bazy.ngo.pl >>

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe PTBN w ramach możliwości przekazania 1% podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Konto bankowe:
BANK PEKAO SA I O/GDAŃSK 1 F/GDYNIA  
81-591 Gdynia ul. Nowowiczlinska 35
Nr rachunku:
PL 74 1240 1242 1111 0010 0478 3160
Bank Swift Code: PKOPPLPW
 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.