Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl

   Home      O PTBN      Z historii PTBN

O Towarzystwie...

Politechnika Warszawska, 4 kwietnia 1997 - zebranie siedemnastu członków założycieli PTBN, na którym podjęto decyzję o założeniu Towarzystwa, wytyczono jego cele oraz przyjęto założenia do statutu.
Sąd Wojewódzki w Gdańsku 26 listopada 1997 roku zarejestrował Polskie Towarzystwo Niezawodności i Bezpieczeństwa (w skrócie PTBN) pod Nr Rej. ST 1385 oraz zatwierdził jego statut.
Politechnika Gdańska, 20 lutego 1998 - I Walny Zjazd PTBN, wybrany został Zarząd Towarzystwa.

1999 – PTBN zostaje członkiem European Safety and Reliability Association.

Zakopane, listopad 1999 - konferencja KONBiN’99, na której połączona została problematyka bezpieczeństwa i niezawodności.
Szczyrk, maj 2001 r. – II konferencja KONBiN’01 już jako międzynarodowa.
2001 – zespoły badawczych członków Towarzystwa wchodzą od europejskiego projektu badawczego SAFERELNET, którego celem jest określenie stanu wiedzy w obszarze bezpieczeństwa systemów technicznych.
Szczyrk, maj 2001 - II Walny Zjazd PTBN.
Szczyrk, maj 2001 - II Walny Zjazd PTBN podjął uchwały o nadanie godności członka honorowego prof. Dobiesławowi Bobrowskiemu oraz prof. Jerzemu Jaźwińskiemu w dowód uznania dla Ich wkładu w rozwój niezawodności i bezpieczeństwa w Polsce.
2003 - Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000085977.
Gdynia, maj 2003 – III międzynarodowa konferencja KONBiB’03.
Gdynia, maj 2003 – warsztaty Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym.
Gdańsk, czerwiec 2003 – powołany został Komitet Bezpieczeństwa Funkcjonalnego pod przewodnictwem dr hab. inż. Kazimierza Kosmowskiego.
Gdańsk, czerwiec 2004 – III Walny Zjazd PTBN, na którym wysłuchano sprawozdanie z trzyletniej działalności Zarządu, udzielono mu absolutorium, wybrano Zarząd na nową kadencję, dokonano zmian w statucie i wytyczono cele działania Towarzystwa na lata 2004 – 2007.
Jurata, wrzesień 2004 – konferencja i warsztaty Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym.
Trondheim 1998, Monachium 1999, Edynburg 2000, Turyn 2001, Lion 2002, Maastricht 2003 i Berlin 2004 r. – członkowie Towarzystwa biorą twórczy udział w europejskich konferencjach ESREL dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności.
 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.