Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl

   Home      Projekty badawcze

PROJEKT HAZARD

"Łagodzenie Skutków Wypadków w Portach Regionu Morza Bałtyckiego"


PTBN jest jednym z partnerów projektu HAZARD.
  
 
PROJEKT EUROPEJSKI UE-CIRCLE
"Ogólnoeuropejskie ramy wzmacniania odporności infrastruktur krytycznych   na zmiany klimatyczne"

Zadaniem projektu UE-CIRCLE  jest wypracowanie i wprowadzenie innowacyjnych ram wspierających odporność wzajemnie połączonych Europejskich Infrastruktur na presje klimatyczne. Wprowadzenie tych ram, wspieranych przez kompletne modelowanie środowiska, będzie się odbywać wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość wdrożenia nowatorskich wyników badań. Wielodyscyplinarne podejście i współpraca w celu zrozumienia wzajemnych zależności i oceny wyników pozwoli na przedstawienie konkluzji w ujednolicony sposób, zapewniający skuteczne „najlepsze z możliwych” rozwiązanie, scalające istniejące narzędzia modelowania oraz znormalizowane dane w holistyczny model odporności.
Strona projektu UE-CIRCLE
 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.