Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl

   Home      O PTBN      Honorowi Członkowie PTBN

HONOROWI CZŁONKOWIE PTBN
 

Prof. Franciszek Grabski,
 
Dr Tadeusz Salamonowicz,
 
Prof. Enrico Zio.

 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.