Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl

   Home      O PTBN      Zarząd PTBN
Zarząd Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności
w Kadencji: 2016-2019

PREZYDIUM ZARZĄDU

Prof. Krzysztof Kołowrocki - prezes,  prezes@ptbn.pl
Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki
Dr hab. Joanna Soszyńska-Budny - wiceprezes, joannas@am.gdynia.pl
Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki
Prof. Janusz Szpytko - wiceprezes, szpytko@uci.agh.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska
Dr Agnieszka Blokus-Roszkowska - sekretarz,  sekretarz@ptbn.pl
Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki
Dr Bożena Kwiatuszewska-Sarnecka - skarbnik,  skarbnik@ptbn.pl
Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prof. Franciszek Grabski f.grabski@amw.gdynia.pl
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,
Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Katedra Matematyki i Fizyki
Prof. Kazimierz Kosmowski
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 214
Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Automatyki
Prof. Jacek Malinowski jacek.malinowski@ibspan.waw.pl
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
Dr hab. Barbara Tchórzewska-Cieślak cbarbara@prz.edu.pl
Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów,
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Dr Agata Załęska-Fornal a.fornal@amw.gdynia.pl
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia,
Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Katedra Matematyki i Fizyki
Prof. Józef Żurek jozef.zurek@itwl.pl
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
 

KOMISJA REWIZYJNA

Dr Roman Liberacki - przewodniczący, Politechnika Gdańska
Dr hab. Adam Kadziński - wiceprzewodniczący, Politechnika Poznańska
Dr Magda Bogalecka, Akademia Morska w Gdyni
 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Prof. Adam Weintrit - przewodniczący, Akademia Morska w Gdyni
Dr inż. Tadeusz Salamonowicz - wiceprzewodniczący, Politechnika Warszawska
Dr Sambor Guze, Akademia Morska w Gdyni.


 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.