Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl

   Home      O PTBN      Zarząd PTBN
Zarząd Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności
w Kadencji: 2022-2025

PREZYDIUM ZARZĄDU

Prof. Krzysztof Kołowrocki - prezes,  ks.kolowrocki@gmail.com
Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki
Prof. Jacek Malinowski - wiceprezes, Jacek.Malinowski@ibspan.waw.pl
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
Prof. Jakub Montewka - wiceprezes, jakub.montewka@pg.edu.pl
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa
Mgr Beata Magryta-Mut - skarbnik,  b.magryta@wn.umg.edu.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki
Prof. Magdalena Bogalecka - sekretarz,  m.bogalecka@wznj.umg.edu.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Mgr Tomasz Barnert - tbarnert@ekokonsult.pl
Eko-Konsult Sp. z o.o.,
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk,
Dr Ewa Dąbrowska - e.dabrowska@wn.umg.edu.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki
Prof. Kazimierz Kosmowski -
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Automatyki
Dr Jacek Mazurkiewicz - jacek.mazurkiewicz@pwr.edu.pl
Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki Technicznej
Dr Żaneta Staszak - zaneta.staszak@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań,
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Dr Marta Woch -
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
 

KOMISJA REWIZYJNA

Dr Roman Liberacki - przewodniczący, Politechnika Gdańska
Dr Katarzyna Krasowska - wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Morski w Gdyni
Mgr Maciej Dąbrowski, Politechnika Gdańska, CI TASK
 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Prof. Marzenna Popek - przewodnicząca, Uniwersytet Morski w Gdyni
Prof. Leszek Opyrchał - wiceprzewodniczący, Wojskowa Akademia Techniczna
Dr Alina Dereszewska, Uniwersytet Morski w Gdyni.


 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.