Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl

   Home      O PTBN      Zarząd PTBN
Zarząd Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności
w Kadencji: 2019-2022

PREZYDIUM ZARZĄDU

Prof. Krzysztof Kołowrocki - prezes,  k.kolowrocki@wn.umg.edu.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki
Prof. Jacek Malinowski - wiceprezes, Jacek.Malinowski@ibspan.waw.pl
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
Prof. Janusz Szpytko - wiceprezes, szpytko@agh.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska
Mgr Beata Magryta-Mut - skarbnik,  b.magryta@wn.umg.edu.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki
Prof. Magdalena Bogalecka - sekretarz,  m.bogalecka@wznj.umg.edu.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prof. Sambor Guze - s.guze@wn.umg.edu.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki
Prof. Kazimierz Kosmowski -
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 214
Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Automatyki
Prof. Józef Żurek -
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
 

KOMISJA REWIZYJNA

Dr Mateusz Torbicki - przewodniczący, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr Roman Liberacki - wiceprzewodniczący, Politechnika Gdańska
Dr Marek Urbanik, Politechnika Rzeszowska
 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Dr hab. Adam Kadziński - przewodniczący, Politechnika Poznańska
Dr Agata Załęska-Fornal - wiceprzewodniczący, Akademia Marynarki Wojennej
Dr Ewa Dąbrowska, Uniwersytet Morski w Gdyni.


 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.