Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl

   Home      O PTBN
O PTBN
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 31.01.2002 roku pod numerem 0000085977. PTBN uzyskało status organizacji pożytku publicznego 09.02.2005 roku.

NOWE WŁADZE PTBN
W dniu 5 września 2022 roku odbył się Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności, podczas którego wybrane zostały nowe władze PTBN.

Zarząd PTBN


 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.