Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
NIP 957-07-01-980      REGON 191516735      Nr KRS 0000085977
 
Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wiekiego 71, 84-200 KĄPINO
e-mail: prezes@ptbn.plsekretarz@ptbn.pl

   Home      Kursy i szkolenia

Informacja o programie Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo Funkcjonalne

Kurs ogólny Ib - Bezpieczeństwo funkcjonalne prowadzony przez Politechnikę Gdańską. Kurs jest organizowany w ramach Programu Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo Funkcjonalne, który został opracowany i wdrożony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w Warszawie.

Najbliższy termin kursu: 2-3 marca 2023 roku.

Formularz zgłoszenia || Program kursu


Oferta prac badawczych, wdrożeniowych i szkoleniowych

Towarzystwo dysponuje zespołami specjalistów, które mogą podjąć zdania w zakresie:

  • doradztwo w zakresie analizy, oceny i zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem i niezawodnością obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych, wydobywczych i transportowych;
  • doradztwo i realizacje w zakresie analiz typu Formal Safety Assessment dla potrzeb okrętownictwa i żeglugi morskiej;
  • szkolenie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa i niezawodności;
  • projektowanie baz danych o niezawodności i wypadkach urządzeń technicznych;
  • badania naukowe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa oraz niezawodności.

 

PTBN jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.